Vysvětlivky

Zkratka Název Popis
posilovací cvik
-pauza-
Přestávka přestávka mezi fázemi
posilovací cvik
Abd
Abdukce (roznožování) Abdukce -oblast adduktorů a rotátorů kyčle, oblíbený dámský cvik :-)
posilovací cvik
Add
Addukce (snožování) Addukce - vnitřní strana stehen, oblíbený dámský cvik :-)
posilovací cvik
Bench
Benchpress Benchpress s olympijskou činkou
posilovací cvik
Bic.zdvih
Bicepsový zdvih Bicepsový zdvih jednoruční činky, Z i olympijská činka
posilovací cvik
CrsOvr
Cabel Cross Over Stahování protisměrných kladek v předklonu
posilovací cvik
Dřep
Dřep Dřep s olympijskou činkou nebo v rámu (multipresu)
posilovací cvik
Hák
Hack dřep Dřep na dřepovacím stroji klasickém nebo horizontálním
posilovací cvik
HyExt
Hyperextenze Hyperextenze
posilovací cvik
Klik šir.
Klik široký Klasický klik, ruce šíř než hrudník, lokty stranou
posilovací cvik
Klik úzký
Klik úzký Klik úzký, "karatistický", ruce na šířku hrudníku
posilovací cvik
Legpress
Legpress Legpress klasický nebo horizontální
posilovací cvik
Metron
Metronomy Metronomy
posilovací cvik
Moh
Mohamedán Stahování vertikální kladky v kleče
posilovací cvik
Mrtvola
Mrtvý tah Mrtvý tah s s olympijskou činkou
posilovací cvik
Mrtvola
Mrtvý tah Mrtvý tah s propnutýma nohama
posilovací cvik
PckDck
Peck Deck Peck Deck stroj
posilovací cvik
PoDřep
Podřep Dřep s olympijskou činkou nebo v rámu (multipresu), kyčle nejdou pod úroveň kolen
posilovací cvik
Předkop
Předkopávání Předkopávání na stroji
posilovací cvik
Přednos
Přednožování Přednožování ve visu nebo na spec. lavici
posilovací cvik
Předpaž
Předpažování Předpažování s jednoručními činkami nebo kladkami
posilovací cvik
Přitah
Přitahování k pasu Přitahování k pasu kladka, stroj, činky jednoruč
posilovací cvik
Přitah.delt
Přítahy žerdi k bradě Přítahy činky nebo kladky k bradě
posilovací cvik
PullOvr
Pull Over Pull Over s jednoruční činkou nebo na stroji
posilovací cvik
Rotc
Rotace Rotace trupu s činkou nebo na stroji
posilovací cvik
Rozpaž
Rozpažky Rozpažování s jednoručními činkami nebo kladkami
posilovací cvik
SedLeh
Sedy lehy Sedy lehy ve všech možných polohách a sklonech
posilovací cvik
Shyb
Shyby na hrazdě Shyby na hrazdě nebo odlehočovacím stroji
posilovací cvik
Shyb.klad
Stahování kladky Stahování kladky ala shyb, všechny ůchop, před hlavu i za
posilovací cvik
Sklap
Sklapovačky Sklapovačky všeho druhu
posilovací cvik
Tlak.jed
Tlaky s jednoručními činkami Tlak s jednoručními činkami
posilovací cvik
Tlak.jed
Tlaky s jednoručními činkami Tlak s jednoručními činkami
posilovací cvik
Tlak.obo
Tlak s velkou činkou Tlaky s obouruční nebo velkou činkou (mimo bench press)
posilovací cvik
Tlak.obo
Tlak s velkou činkou Tlaky s obouruční nebo velkou činkou (mimo bench press)
posilovací cvik
Tlak.stroj
Tlaky na stroji Tlaky na stroji různé
posilovací cvik
Tlak.stroj
Tlaky na stroji Tlaky na stroji různé
posilovací cvik
Tric.Bench
Benchpress úzký, tricepsový Tlak v leže s činkou s úzkým úchopem, na triceps
posilovací cvik
Tric.jedn
Tricepsový tlak jednoruč Tricepsový tlak jednoruč v předklonu
posilovací cvik
Tric.klad
Stlačování kladky Tricepsové stlačování kladky, všechny úchopy
posilovací cvik
Tric.klik
Tricepsový klik Tricepsový klik na bradlech, stroji nebo lavičce
posilovací cvik
Tric.Ovr
Tricepsové tlaky Tricepsové tlaky spoza hlavy
posilovací cvik
Úklon
Úklony Úklony s činkou nebo bez
posilovací cvik
Upaž
Upažení jednoruč Upažování jednoruč s kladkou
posilovací cvik
Výpad
Výpady Výpady všeho druhu
posilovací cvik
Výpon
Výpony lýtkové Lýtkové výpony všeho druhu
posilovací cvik
Zakop
Zakopávání Zakopávání na horizontální lavici
posilovací cvik
Zanož
Zanožování Zanožováni vstoje
posilovací cvik
Zkrac
Zkracovačky Zkracovačky

Vzkaz