Registrační podmínky a podmínky užívání serveru MyTreneek

!UPOZORNĚNÍ! V zájmu zachování dobré pověsti serveru a pohody uživatelů si provozovatelé vymezují právo smazat účet uživatele příp. blokovat IP adresu, který opakovaně poruší pravidla slušného chování, obtěžuje ostatní uživatele a zahlcuje MyTreneek nesmyslnými daty nebo články. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama. Z tohoto důvodu si provozovatelé vymezují právo komunikaci z obtěžování nařčených uživatelů monitorovat. Stejně tak si vyhrazují právo smazání článků, komentářů nebo stavů z obdobných důvodů. Dále je zakázáno vytváření duplicitních a anonymních účtů nebo vydávání se za jiné registrované uživatele. Nekalou aktivitu uživatelů můžete oznámit přes vzkazy nicku TechAdmin. Provozovatelé se zavazují nemanipulovat se stávajícími daty uživatelů (krom výše zmíněných článků nebo komentářů)  s vyjímkou případných obnov ze záloh, úprav struktury databáze a jiných úprav potřebných ke správnému chodu serveru. Tyto podmínky mohou být kdykoliv upraveny a úpravy se vztahují i na stávají uživatele.

Vytvoření účtu

a, A, 1

Vzkaz