MyTreneek

Grafy Karl May

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.2.53.4
2.2.27.8
3.2.77.6
4.2.70.8
6.2.62.8
7.2.52.7
8.2.65.4
9.2.26.2
10.2.60.6
11.2.71.4
12.2.
13.2.64.3
14.2.58.3
15.2.65
16.2.28.1
17.2.70.6
18.2.71.1
Vzkaz