MyTreneek

Grafy Jozef Niznansky Niznansky

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.2.30.4
2.2.3
3.2.30
4.2.22.8
6.2.24.9
7.2.
8.2.
10.2.10
11.2.
13.2.24
14.2.
15.2.20.5
17.2.17.8
18.2.15
20.2.20
Vzkaz