MyTreneek

Grafy Jozef Niznansky Niznansky

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.9.0.33
2.9.29.5
5.9.26.9
7.9.26.3
9.9.31.6
10.9.17.5
12.9.23.3
16.9.35.4
17.9.20
20.9.25.9
Vzkaz