MyTreneek

Grafy Jozef Niznansky Niznansky

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
1.11.28.8
3.11.
4.11.4.3
5.11.34.8
7.11.37.8
9.11.
10.11.23
11.11.27.6
12.11.30.5
14.11.33.67
17.11.13.8
18.11.22
20.11.27.1
Vzkaz