MyTreneek

Grafy Jan Herda

Graf
   
Rozmezí grafu     Typ grafu
denkm
2.2.85
3.2.28.2
4.2.105.5
6.2.22.3
13.2.9.5
15.2.86.1
17.2.99.9
18.2.80.4
Vzkaz